29 C
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thứ Sáu, Tháng Tư 28, 2017
cài-đặt-LAMP-Server

Quy trình cài đặt LAMP Server Trên máy chủ CentOS

  Step 1 Cài đặt Mysql 1a. Tạo thư mục sources chứa các gói cần thiết: - Để dễ dàng quản lý các gói cài đặt ta nên tạo 1 thư mục...